תקנון אתר

מבוא

 1. חב' לוטרה – שילוח בינלאומי בע"מ (להלן: "לוטרה") הנה חברה אשר עיסוקה במתן שירותי תיאום משלוחים בינלאומיים המאפשרים ללקוחותיה לרכוש ולייבא בעצמם מגוון מוצרים מארה"ב לישראל באמצעות כתובת מקומית בארה"ב ולשלחם אווירית לישראל, תוך ששירותיה נתמכים על ידי חברות הובלה אווירית מהמובילות בתחום.
 2. להלן תקנון אתר האינטרנט (להלן: "התקנון") של חב' לוטרה – שילוח בינלאומי בע"מ (להלן: "לוטרה"), המופעל על ידה באמצעות הכתובת – www.lutrra.co.il (להלן: "האתר") והמפרט את תנאי השימוש בו.
 3. השימוש באתר לרבות השירותים המסופקים על ידי לוטרה באמצעותו הנם בכפוף לכל תנאי התקנון, בין המפורשים ובין המשתמעים, והשימוש באתר מעיד כי המשתמש קיבל על עצמו את כל תנאיו. היה והמשתמש אינו מסכים לתקנון, הרי שעליו להימנע מהשימוש באתר.
 4. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לגברים ולנשים כאחד.
 5. השימוש באתר לרבות השירותים המסופקים על ידי לוטרה באמצעותו הנם מגילאי 18 בלבד (להלן: "בגיר"). לוטרה שומרת לעצמה את הזכות לסרב ליתן שירות, לבטל רישום לאתר ולבטל הזמנה של משתמש אשר אינו בגיר, והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 6. השימוש באתר וקבלת שירותי לוטרה באמצעותו מותנה בהשלמת הליך רישום של הלקוח כ-"משתמש" (להלן: "המשתמש")בהתאם לתנאי הרישום המפורטים תחת הלשונית – "שאלות ותשובות לוטרה" ואינו כרוך בעלות.
 7. לוטרה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, מכל סיבה וללא כל הודעה מראש.
 8. לוטרה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירון השירותים המוצעים על ידה כפי המופיע תחת הלשונית – "מחירון לוטרה" ו/או להפסיק ו/או לבטל את שירותיה, מכל סיבה וללא כל הודעה מראש.
 9. מדיניות השמירה על פרטיות השימוש באתר הנה בהתאם לתנאי הצהרת הפרטיות המפורטת תחת הלשונית – "הצהרת פרטיות".
 10. שירות הלקוחות של לוטרה זמין בכל פנייה טלפונית בימים א'-ה' בין השעות 09:00 ועד השעה 17:00 וביום ו' בין השעות 09:00 ועד השעה 12:30,

באמצעות מספר טלפון 077-6631-770. פניה באמצעות הדוא"ל לכתובת – info@lutrra.co.il  תיענה תוך 24 שעות ממועד קבלת הפנייה אצל לוטרה.

שירותי לוטרה

11. לוטרה מספקת למשתמש, ללא עלות, כתובת אישית בארה"ב (להלן: "הכתובת") אליה יכול המשתמש, בין אם באמצעות שירותי תיאום השילוח הבינלאומי של לוטרה, בין אם באמצעות מוכר המוצר ובין אם באמצעות גורם אחר, לשלח מוצר אותו הזמין מאתר אינטרנט בארה"ב לכתובת.

12. עם הגיעו של המוצר לכתובת, מציעה לוטרה למשתמש שירותי תיאום שילוח אוויריים אל הכתובת המבוקשת על ידו בישראל, כפי שציין במסגרת ההזמנה באתר.

13. מעבר לאמור, לוטרה אף מציעה למשתמש המעוניין בכך, שירותי תיאום שילוח מהירים בתשלום על ידי טיפולה לאיסוף המוצר המוזמן מכתובתו של הספק בארה"ב ושילוחו באמצעות שילוח אווירי ישירות אל הכתובת המבוקשת בישראל, כפי שצוינה במסגרת ההזמנה באתר.

בנוסף, לוטרה מציעה למשתמש המעוניין בכך שירותים נלווים נוספים בתשלום, כפי המפורטים להלן: לצפייה במחירון לוטרה ושירותים נלווים לחץ כאן :

 1. 1)       שירות "איחוד חבילות"2)       שירות "שילוח לכתובת מקומית בארה"ב"

  3)       שירות "העברת טיפול בשילוח מארה"ב מעמיל מכס אחד לעמיל מכס למשנהו"

   

  סוגי המשלוחים (מארה"ב)

  1. להלן סוגי המשלוחים המוצעים על ידי לוטרה מארה"ב:

   

  A"" –  מדלת הספק – עד 7 ימי עסקים אצלך בדלת עם שליח

             

  לוטרה מציעה למשתמש שירותי תיאום שילוח למוצר אשר הוזמן באתר אינטרנט בארה"ב על ידי איסופו מכתובת ספק המוצר ותיאום שילוחו בשילוח אווירי ישירות אל הכתובת המבוקשת על ידי המשתמש בישראל וזאת תוך פרק זמן של 7 ימי עסקים מיום הזמנת המוצר.

  "B" – מהכתובת האישית – עד 7 ימים אצלך בדלת עם שליח

  לוטרה מציעה למשתמש שירותי תיאום שילוח למוצר אשר הוזמן באתר אינטרנט בארה"ב ותיאום שילוחו, לאחר הגיעו אל הכתובת, בשילוח אווירי, ישירות אל הכתובת המבוקשת על ידי המשתמש בישראל וזאת תוך פרק זמן של 7 ימים ממועד התשלום עבור סוג שילוח זה (ובלבד שהמוצר אכן הגיע לכתובת עד למועד זה).

  "C" – מהכתובת האישית – עד 14 ימים אצלך בדלת עם שליח

  לוטרה מציעה למשתמש שירותי תיאום שילוח למוצר אשר הוזמן באתר אינטרנט בארה"ב ותיאום שילוחו, לאחר הגיעו אל הכתובת, בשילוח אווירי, ישירות אל הכתובת המבוקשת על ידי המשתמש בישראל וזאת תוך פרק זמן של 14 ימים ממועד התשלום עבור סוג שילוח זה (ובלבד שהמוצר אכן הגיע לכתובת עד למועד זה).

  1. להלן תנאים והנחיות נלווים לסוגי השילוחים האמורים:

  1)       לוטרה אינה אחראית, במסגרת סוגי תיאומי השילוחים "B" ו-"C", על שילוחו של המוצר מכתובת הספק ועד הגעתו לכתובת לרבות על מועדי הגעתו לכתובת, שכן אלו נעשים בסוגי תיאומי השילוחים האמורים על ידי מוכר/ספק המוצר ועל המשתמש לוודא עם המוכר/ספק בלבד את מלוא הפרטים אודותיהם.

  2)       על המשתמש לוודא במסגרת הזמנת המוצר באתר האינטרנט מילוי הכתובת בצורה מלאה ומדויקת.

  3)       לאחר הזמנת המוצר, יעביר המשתמש ללוטרה, באמצעות הכתובת – info@lutrra.co.il  את אישור הזמנת המוצר, כפי שקיבל מאתר האינטרנט במסגרתו רכש המוצר וכן יגדיר את סוג תיאום השילוח והשירותים הנלווים אותם מבקש לקבל מלוטרה.

  4)       לאחר הגעת המוצר לכתובת (פרט לסוג שילוח "A") ולאחר הגדרת המשתמש את סוג תיאום השילוח והשירותים הנלווים אותם מעוניין לקבל מלוטרה (אם לא הוגדר בעת הזמנת המוצר או במועד סמוך לו), ישלם המשתמש תשלום מלא בגין שירותי לוטרה באמצעות לינק מאובטח אשר יישלח לכתובת הדוא"ל המעודכנת של המשתמש במרשמי לוטרה.

  5)       מועדי השילוח על פי סוגי השילוחים המוצעים על ידי לוטרה אינם כוללים את ימי שבת וראשון, ימי חג בארה"ב וכן ימים בהם מופרעת או מושבתת פעילות השילוח האווירי עקב תנאי מזג האוויר או מכל סיבה שהיא אחרת, ללא יוצא מן הכלל.

  6)       כפוף לתנאי השילוח של המוכר/הספק בארה"ב ובהתאם לסוג השילוח אותו הזמין המשתמש אצל לוטרה, הרי שלאחר הגעתו לישראל, יעבור המוצר הליך שחרור על ידי עמיל מכס וזאת בהתאם למפורט להלן בתקנון זה.

  שירותים נלווים

  15. להלן סוגי המשלוחים המוצעים על ידי לוטרה מארה"ב:

A"" –  מדלת הספק – עד 7 ימי עסקים אצלך בדלת עם שליח

לוטרה מציעה למשתמש שירותי תיאום שילוח למוצר אשר הוזמן באתר אינטרנט בארה"ב על ידי איסופו מכתובת ספק המוצר ותיאום שילוחו בשילוח אווירי ישירות אל הכתובת המבוקשת על ידי המשתמש בישראל וזאת תוך פרק זמן של 7 ימי עסקים מיום הזמנת המוצר.

"B" – מהכתובת האישית – עד 7 ימים אצלך בדלת עם שליח

לוטרה מציעה למשתמש שירותי תיאום שילוח למוצר אשר הוזמן באתר אינטרנט בארה"ב ותיאום שילוחו, לאחר הגיעו אל הכתובת, בשילוח אווירי, ישירות אל הכתובת המבוקשת על ידי המשתמש בישראל וזאת תוך פרק זמן של 7 ימים ממועד התשלום עבור סוג שילוח זה (ובלבד שהמוצר אכן הגיע לכתובת עד למועד זה).

"C" – מהכתובת האישית – עד 14 ימים אצלך בדלת עם שליח

לוטרה מציעה למשתמש שירותי תיאום שילוח למוצר אשר הוזמן באתר אינטרנט בארה"ב ותיאום שילוחו, לאחר הגיעו אל הכתובת, בשילוח אווירי, ישירות אל הכתובת המבוקשת על ידי המשתמש בישראל וזאת תוך פרק זמן של 14 ימים ממועד התשלום עבור סוג שילוח זה (ובלבד שהמוצר אכן הגיע לכתובת עד למועד זה).

16. להלן תנאים והנחיות נלווים לסוגי השילוחים האמורים:

1)       לוטרה אינה אחראית, במסגרת סוגי תיאום השילוחים "B" ו-"C", על שילוחו של המוצר מכתובת הספק ועד הגעתו לכתובת לרבות על מועדי הגעתו לכתובת, שכן אלו נעשים בסוגי תיאומי השילוחים האמורים על ידי מוכר/ספק המוצר ועל המשתמש לוודא עם המוכר/ספק בלבד את מלוא הפרטים אודותיהם.

2)       על המשתמש לוודא במסגרת הזמנת המוצר באתר האינטרנט מילוי הכתובת בצורה מלאה ומדויקת.

3)       לאחר הזמנת המוצר, יעביר המשתמש ללוטרה, באמצעות הכתובת – info@lutrra.co.il  את אישור הזמנת המוצר, כפי שקיבל מאתר האינטרנט במסגרתו רכש המוצר וכן יגדיר את סוג תיאום השילוח והשירותים הנלווים אותם מבקש לקבל מלוטרה.

4)       לאחר הגעת המוצר לכתובת (פרט לסוג שילוח "A") ולאחר הגדרת המשתמש את סוג השילוח והשירותים הנלווים אותם מעוניין לקבל מלוטרה (אם לא הוגדר בעת הזמנת המוצר או במועד סמוך לו), ישלם המשתמש תשלום מלא בגין שירותי לוטרה באמצעות לינק מאובטח אשר יישלח לכתובת הדוא"ל המעודכנת של המשתמש במרשמי לוטרה.

5)       מועדי השילוח על פי סוגי השילוחים המוצעים על ידי לוטרה אינם כוללים את ימי שבת וראשון, ימי חג בארה"ב וכן ימים בהם מופרעת או מושבתת פעילות השילוח האווירי עקב תנאי מזג האוויר או מכל סיבה שהיא אחרת, ללא יוצא מן הכלל.

6)       כפוף לתנאי השילוח של המוכר/הספק בארה"ב ובהתאם לסוג השילוח אותו הזמין המשתמש אצל לוטרה, הרי שלאחר הגעתו לישראל, יעבור המוצר הליך שחרור על ידי עמיל מכס וזאת בהתאם למפורט להלן בתקנון זה.

שירותים נלווים

17. להלן סוגי השירותים הנלווים המוצעים על ידי לוטרה לרבות התנאים וההנחיות לעניינם:

"איחוד חבילות"

לוטרה מציעה למשתמש שירות איחוד מספר חבילות מוצרים אשר הוזמנו על ידי המשתמש והגיעו אל הכתובת, לחבילה יחידה.

–          אין באספקת שירות זה מצד לוטרה כהתחייבות כלשהי למשתמש בדבר הוזלת עלויות שילוחן של חבילות המוצרים המבוקשות לאיחוד.

–          השירות לא יסופק עבור חבילות מוצרים אשר משקלן המצרפי לחיוב הנו נמוך מ-2 קילוגרמים.

–          השירות מותנה במסירת המשתמש  ללוטרה, טרם הגעת המוצר לכתובת, מידע מפורט באמצעות דוא"ל לכתובת –info@lutrra.co.il  והכולל את מלוא המידע הדרוש ללוטרה, על פי שיקול דעתה, לצורך מתן שירות זה לרבות תיאור מדויק של המוצר, גודלה של חבילת המוצר משקלה וכן שירותים נלווים נוספים מבוקשים.

–          השירות מותנה במסירת המשתמש ללוטרה תיאור דומה, כאמור, בדבר יתר המוצרים אשר נרכשו על ידי המשתמש ומבוקשים לאיחוד חבילות לפי לשירות זה.

–          מועדי שילוח מוצרים הכלולים במסגרת שירות זה הנים כפופים למועד הגעת כלל המוצרים המבוקשים לאיחוד לכתובת בהתאם לסוג השילוח המבוקש על ידי המשתמש ויושלם תוך 2 ימים ממועד הגעת המוצר האחרון לכתובת ( כפוך לתשלום מלוא הסכומים שנדרשו על ידי לוטרה ).

–          תכולת חבילת מוצר אשר הגיעה לכתובת ולא נכללה על ידי המשתמש במסגרת הזמנת שירות זה תחויב בעלות נוספת בהתאם למחירון לוטרה.

–          חבילת מוצרים מאוחדת אשר משקלה הכולל לחיוב עלה על 20 קילוגרמים תחויב בעלות נוספת בגין כל חבילת מוצר נוספת שתאוחד לה בהתאם למחירון לוטרה.

"שילוח לכתובת מקומית בארה"ב"

לוטרה מציעה למשתמש שירות שילוח בארה"ב של מוצר שנרכש על ידו לכתובת מקומית בארה"ב.

–          לוטרה אינה אחראית בגין כל נזק, מכל מין וסוג שהוא, אשר ייגרם למוצר ו/או למשתמש עקב שילוחו במסגרת שירות זה.

–          לוטרה אינה אחראית היה ועלות השילוח של המוצר לישראל תהא גבוהה מעלות שוויו של המוצר הנרכש.

–          עלות שילוחו של המוצר על פי שירות זה תהא בהתאם לעלות חיובה של לוטרה על ידי חברות השילוח המקומיות בארה"ב בתוספת עלות שירות של 10$ זה ללוטרה.

"העברת טיפול בשילוח מארה"ב מעמיל מכס אחד לעמיל מכס אחר"

לוטרה מציעה למשתמש שירות העברת טיפול בשילוח שנעשה מארה"ב לישראל ,מעמיל המכס שנקבע לטיפול בחבילת המוצר, לעמיל מכס שונה.

–          לוטרה אינה אחראית בגין כל נזק ו/או חיוב לרבות מסים אשר יוטלו על המוצר על ידי עמיל המכס, בין זה שנקבע לטיפול בחבילת המוצר ובין זה שהמוצר הועבר לטיפולו במסגרת שירות זה.

–          לוטרה אינה מתחייבת לזהותו של עמיל המכס אליו יועבר המוצר לטיפול במסגרת שירות זה.

–          עלות שירות זה היינו בהתאם למחירון לוטרה.

תשלומים

18. לוטרה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת, על פי שיקול דעתה וללא הודעה מראש, את מחירי שירותיה כפי הקבועים בהתאם למחירון לוטרה. חיובה של הזמנה שנעשתה טרם עדכון מחירון לוטרה תחויב בהתאם למחירון שהיה קבוע במועד ביצועה.

19. תשלום חיוב ללוטרה בגין שירותיה ייעשה בהתאם למחירון לוטרה.

20. תשלום חיוב ללוטרה בגין שירותיה ייעשה במועד הזמנת השירות אלא אם נקבע אחרת על ידי לוטרה.

21. תשלום חיוב ללוטרה יתבצע באמצעות כרטיסי חיובים נבחרים המכובדים על ידי לוטרה, בהתאם למצוין במחירון לוטרה.

22. מובהר בזה כי תשלומי חיובים נלווים אשר יידרשו לתשלום על ידי המשתמש במסגרת מתן שירותי לוטרה יחויבו באופן אוטומטי, באמצעות אמצעי התשלום המעודכן של המשתמש, ומבלי שיידרש אישורו לכך וזאת לרבות, אך לא רק, עלות שירותים נלווים של לוטרה וכן תשלומי מכס ומסים, עמילות מכס ואחסנה.

23. תשלומי חיובים בגין שירותי לוטרה יתבצעו בשקלים חדשים ויחושבו על פי שער המרה גבוה ואשר לא יפחת מסך מינימלי של 3.9 ₪ לכל 1$ (ארה"ב).

אחריות והתקשרות

24. לוטרה אינה מהווה מוכר, ספק ו/או יבואן של המוצר הנרכש על ידי המשתמש אלא, אך ורק, בבחינת מציעה ומספקת של שירותי תיאום שילוח בינלאומיים, על פי הקבוע בתקנון זה. המשתמש מצהיר ומאשר בזה כי ידוע לו כי יהווה כיבואן של המוצר כלפי הרשויות השונות בישראל, לכל דבר ועניין, וללא יוצא מן הכלל וכי אין ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או אחר לעניין זה כנגד לוטרה.

25. תנאי ההתקשרות על פי תקנון זה בין לוטרה לבין המשתמש, ואילו בלבד, הם אשר יחייבו את לוטרה במסגרת מתן שירותיה המוצעים על פיו ועל כן אין ולא יהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או אחר, מכל מין וסוג שהם, כנגד לוטרה, ושאינו לעניינם.

26. נוסף על האמור לעיל ומבלי לפגוע בו, יובהר בזה אין ולא יהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או אחר, מכל מין וסוג שהוא, כנגד עובדיה ו/או מנהליה ו/או בעלי מניותיה ו/או אחר מטעמה של לוטרה.

27. לוטרה אינה אחראית לטיב המוצר אשר נרכש על ידי המשתמש על פי תקנון זה.

28. פרט בעת מתן שירותי תיאום שילוח מסוג A (שילוח מכתובת הספק/מוכר לכתובת), הרי אין ולא תהיה ללוטרה כל אחריות שהיא בגין שירותי תיאום שילוח מקומיים של המוצר הנרכש מכתובת הספק/מוכר בארה"ב לכתובת.

29. לוטרה אינה אחראית על הטיפול לשחרור המוצר במסגרת רשויות המכס והמסים לרבות מועדיהם – ראה להלן פרק "מכס מסים".

מועדי מסירת שילוח

30. חבילת מוצר אשר שוחררה מרשויות המכס והמסים תישלח עד לכתובתו המעודכנת של המשתמש באתר וזאת במהלך הימים א'-ה' בלבד.

31. היה וחבילת מוצר לא נמסרה למשתמש עקב אי הימצאותו בכתובתו במועד המסירה הראשון, יפנה המשתמש ללוטרה בהתאם להנחיותיה, כפי שיושארו למשתמש בכתובתו ו/או כפי שישלחו לדוא"ל בשימושו והמעודכנת באתר, לתיאום מועד מסירה חלופי.

32. כל פעולת מסירה של חבילת המוצר נוספת מעבר לשלושה מועדי מסירה הראשונים, תחויב בעלות נוספת בגין כל פעולה מסירה בהתאם למחירון לוטרה.

33.לבקשת המשתמש, הרי פעולת מסירה ליום שישי בשבוע, תהא מחויבת בעלות נוספת בהתאם למחירון לוטרה.

34. איחור באיזה מבין סוגי תיאום השילוח המוצעים על ידי לוטרה ייחשב ככזה היה וחבילת המוצר לא נמסרה למשתמש בישראל, כפי כתובתו המעודכנת באתר וזאת עד חלוף שבעה או ארבעה עשר ימי עסקים ממועד התשלום בגין סוג השילוח ובהתאם לסוג השילוח המוזמן, ובתנאי שלא חל עיכוב בשילוח, מכל מין וסוג שהוא, לרבות טיפול רשויות המכס והמסים ואשר הנו תוצר של מעשה או מחדל שאינם בשליטתה של לוטרה לרבות שביתה או השבתה ו/או תנאי מזג אוויר ו/או כוח עליון.

35. הייתה לוטרה אחראית בגין איחור במסירת המוצר למשתמש, יהא מוגבל סכום הפיצוי של לוטרה למשתמש לסך השווה ל-25% משוויו של השילוח (ללא תוספות מסים, שירותים נלווים של לוטרה ותשלומים נלווים אחרים הכרוכים בשילוח, ככל שהיו כאלו) ולפיצוי זה בלבד.

מכס ומסים

36. יבוא מוצר לישראל מותנה באישור רשויות המכס והמסים לשם קביעת גובה המס לתשלום או, לחלופין, קביעת הפטור מתשלום בגינו, והכול בכפוף להוראות כל דין.

37. לוטרה אינה נושאת בכל אחריות שהיא לעניין טיפול רשויות המכס והמסים ביבוא המוצר על ידי המשתמש לרבות, אך לא רק, קביעת גובה המס לתשלום או, לחלופין, קביעת הפטור מתשלום בגינו ומכאן כי על המשתמש לבצע את כל הבירורים הנדרשים לכך אל מול רשויות המסים באופן עצמאי ובאחריותו הבלעדית.

38. כל מידע המוצג באתר ו/או המקושר אליו לרבות, אך לא רק, בנושא מכס ומסים החלים או פטורים בייבוא של המשתמש מארה"ב, ניתן בזה כשירות בלבד מצד לוטרה ולשם נוחיות המשתמש בלבד ואינו מהווה כל תחליף לקבלת המשתמש ייעוץ מקצועי בתחום על פי שיקול דעתו.

ביטוח

39. מוצר המשתמש מבוטח במסגרת ביטוחי לוטרה, בהתאם לסוגי הפוליסות, הכיסויים, החריגים ומועדיהם הכלולים בהן ועליו למלא את טופס הפעלת הביטוח – להורדת הקובץ לחץ כאן – את הטופס יש לשלוח לתיבת הדואר האלקטרוני info@lutrra.co.il .

40. עם הזמנת המשתמש את שירותי לוטרה, יאשר המשתמש את תנאי פוליסת הביטוח המוצעת על ידי לוטרה לרבות בהתאם לתיאור המוצר נשוא השירות וכן בהתאם לסוג השירות המוצע על ידי לוטרה המוזמן על ידי המשתמש.

41. נזק למוצר או אבדנו ידווח על ידי לוטרה למשתמש ויכוסה במסגרת זמני טיפולם אצל חברת הביטוח המבטחת וכן תהא מותנית בהשתתפות עצמית בסך של השווה לאחוזים הקבועים במסגרת תנאי הפוליסות, הכול בהתאם לתנאי פוליסות הביטוח.

42. חבילת מוצר אשר שוויה עד לסכום של 100$ (דולר ארה"ב), תהא מבוטחת על ידי לוטרה בהתאם לתנאי פוליסות הביטוח לעיל וללא כל עלות נוספת מצד המשתמש. היה שוויה של חבילת מוצר מעל לסכום האמור, יישא המשתמש בעלות פרמיית ביטוח בסך השווה ל-0.2% לכל 100$ (דולר ארה"ב) נוספים לשווי המוצר.

43. ביקש המשתמש לבטח את המוצר באמצעות פוליסות ביטוח ו/או תנאי פוליסות נוספים ו/או אחרים, זאת לרבות בכיסויים, בחריגים ובמועדים אשר אינם כלולים במסגרת סוגי הפוליסות, הכיסויים, החריגים ומועדיהם הכלולים לעיל במסגרת שירותי לוטרה, יודיע על כך המשתמש ללוטרה באמצעות דוא"ל – info@lutrra.co.il . יובהר ויודגש כי המשתמש יישא במלוא האחריות והעלויות הכרוכות בכך, בין המפורשות ובין המשתמעות, ואין ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או אחרת, ללא יוצא מן הכלל, כלפיי לוטרה לעניין זה.

אחריות

44. לוטרה תהא אחראית במסגרת מתן שירותיה על פי תקנון זה, אך ורק, בגין נזקים ישירים בלבד אשר ייגרמו למוצר כתוצר ישיר של שירותיה והביאו לירידת ערכו ובכל מקרה, אין ולא תהיה אחראית לנזקים תוצאתיים ו/או נסיבתיים ו/או אחרים, מכל מין וסוג שהם, אשר יגרמו למוצר ו/או למשתמש.

45. לוטרה תהא אחראית במסגרת שירותיה על פי תקנון זה, בעת מקרה של אבדן או טוטאל לוס, אך ורק בגין נזקים ישירים בלבד אשר ייגרמו למוצר כתוצר ישיר של שירותיה, דהיינו עלויות שהוצעו בפועל בגין רכישת המוצר, שירותי לוטרה ומסים ובכל מקרה, אין ולא תהיה אחראית לנזקים תוצאתיים ו/או נסיבתיים ו/או אחרים, מכל מין וסוג שהם, אשר יגרמו למוצר ו/או למשתמש.

מדיניות ביטולים

46. ביקש המשתמש לבטל הזמנת שירות של לוטרה, ייעשה כן באמצעות פנייה ללוטרה בדוא"ל – info@lutrra.co.il וזאת בתוך ארבעה עשר ימים ממועד הזמנת השירות ובלבד שהביטול, כאמור, ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן וזאת לרבות בהתייחס לשירותים הנלווים המוצעים על ידי לוטרה.

47. בוטל השירות בהתאם לאמור לעיל, יהא הביטול כרוך בתשלום דמי ביטול של המשתמש ללוטרה בסך השווה ל-5% (חמישה אחוזים) ממחיר השירות או מאה שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

קניין רוחני

48. כלל זכויות הקניין הרוחני באתר הנן רכושה הבלעדי של לוטרה ואין לעשות בהם כל שימוש שהוא, מכל מין וסוג שהוא, ללא קבלת אישורה של לוטרה לכך מראש ובכתב.

49. אין לבצע כל שימוש מסחרי כלשהו, מכל מין וסוג שהוא, בנתונים המוצגים באתר, ללא קבלת אישורה של לוטרה לכך מראש ובכתב.

סמכות שיפוט

50. סמכות השיפוט בכל הנוגע לשירותי לוטרה על פי תקנון זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר חיפה בלבד.

מדיניות פרטיות

51. חב' לוטרה – שילוח בינלאומי בע"מ (להלן: "לוטרה") מבקשת לשמור על פרטיותו של המשתמש באתר האינטרנט המופעל על ידה באמצעות הכתובת – www.lutrra.co.il (להלן: "האתר") בהתאם למדיניות הפרטיות המפורטת להלן.

52. השימוש באתר הנו בהתאם למדיניות הפרטיות המוגדרת של לוטרה ומעיד כי המשתמש קיבל על עצמו את כל תנאיה.

53. מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסת לגברים ולנשים כאחד.

54. לוטרה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו מעת לעת, מכל סיבה וללא כל הודעה מראש.

55. במסגרת שימוש המשתמש באתר ו/או מתן שירותי לוטרה למשתמש, ייאסף או ייתכן וייאסף אצל לוטרה מידע אודות המשתמש לרבות שם מלא, כתובת מגורים, כתובת דוא"ל, מספרי טלפון, פרטי רכישות מוצרים, מועדי אספקה ותיאום שילוחים של מוצרים, מידע לצורכי אימות זיהוי פרטי "שם משתמש", פרטי מכס ומסים וכן מידע אודות צדדים שלישיים אשר ייתכן ויתקבלו במסגרתם כמו גם מידע מקוון אודות המשתמש לרבות כתובת IP, קובצי "עוגיות", דפדפן ופעולות שבוצעו באתר.

56. המידע אשר ייאסף או ייתכן וייאסף, כאמור, אצל לוטרה אודות המשתמש נועד על מנת לאפשר ללוטרה לספק את שירותיה למשתמש לרבות מתן תמיכה ושירות עבור פעולות ההרשמה של המשתמש לאתר, ביצוע פעולות מגוונות באתר וביצוע תשלומים, פיתוח שירותים המוצעים ו/או אשר יוצעו על ידי לוטרה למשתמש באתר, בין באמצעות ניתוח נתונים, סקרים ובין אחרים וכן פרסומיים שיווקיים, קידומי מכירות וכמו גם אימות זיהוי פרטי "שם המשתמש" וכיוצא באלה אחרים.

57. לוטרה אינה מספקת לצד שלישי פרטים הנאספים או אשר ייאספו אודות המשתמש על ידי לוטרה, למעט לצד שלישי הנוגע ו/או הקשור למתן שירותיה של לוטרה למשתמש ו/או על פי כל דין, בין בישראל ובין מחוצה לה.

58. אתר לוטרה עשוי לכלול קישורים לאתרי אינטרנט אחרים המופעלים ומתוחזקים על ידי צדדים שלישיים בהתאם למדיניות השימוש והפרטיות המוגדרות על ידם ולפיכך, לוטרה לא תישא בכל אחריות שהיא, ללא יוצא מן הכלל, בגין כל קישור, מידע, שימוש ו/או אחר הנוגע להם מצד המשתמש.

59. נרשם המשתמש לאתר לוטרה, נותן הוא בזה את הסכמתו ללוטרה להשתמש בפרטיו לצורך שליחת פרסומים שיווקיים מצד לוטרה. המשתמש יהא רשאי להודיע ללוטרה, בכל עת, על חזרתו מהסכמתו לכך וזאת באמצעות פנייה לדוא"ל – info@lutrra.co.il

60. בכל שאלה ו/או הבהרה הדרושה למשתמש לעניין מדיניות הפרטיות, ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות של לוטרה באמצעות דוא"ל – info@lutrra.co.il .

 

על כלל המשלוחים שיבוצעו עבור הלקוח יחולו התנאים הכללים שלהלן וכן התנאים המפורטים בגב שטרי המטען )להלן: "תנאי המשלוח"( . בחתימתו על הסכם זה מאשר הלקוח כי הוצגו בפניו תנאי המשלוח , כי קרא והסכים לתנאי המשלוח , וכי תנאים אלו יחולו על כל שירות הניתן לו על ידי החברה מכוח הסכם זה אף אם לא צוין כך מפורשות לגבי שירות מהשירותים המפורטים בהסכם זה ,ואף בהיעדר שטר מטען.

השירותים:

שירותי תיאום משלוחים בינלאומיים יוענקו ללקוח בכפוף לרשימת היעדים האפשריים המצויה בחברה, כפי שתתעדכן על ידי החברה מעת לעת , ובכפוף למגבלות על תכולת המשלוחים הקבועות במדריך השירות של החברה , כפי שיתעדכן על ידה מעת לעת, ולמגבלות הקבועות בכל דין , לרבות דין מדינות המקור והיעד.

תעריפים וחיובים

הלקוח מתחייב לשאת בדמי המשלוח בעבור משלוחים במסגרת השירותים על פי תעריפי החבר כמפורט במחירון הישרות המצורף להסכם זה. מחירון השירות יתעכן )כולל בדרך של הוספת ו/או גריעת שירותים ו/או מוצרים נלווים( על ידי החברה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדית , תוך מתן הודעה מראש בת 30 ימים ללקוח, ויחייב את הלקוח מאותו מועד חיוב הלקוח יעשה לפי משקל כל חבילה או לפי משקלה הנפחי כפי שיתועדו וירשמו על ידי החברה , הגבוה מבין השניים. רישומי החברה או רישומי לוטרה יחייבו את הלקוח.

ביקש הלקוח הסדר ביטוח , אם באמצעות סימון התיבה הרלוונטית על גביי שטר המטען ואם במסגרת הסדר הביטוח לכל המשלוחים המבוצעים על ידי הלקוח במסגרת השירותים יחויב הלקוח בעלות הביטוח בלא שתידרש כל הסכמה נוספת מצדו ערב ביצוע כל משלוח ומשלוח.

עלויות נוספות

הלקוח יישא בכל עלות נלווית לביצוע המשלוח , לרבות, אך לא רק , עלויות שחרור משלוחים , הובלה , מכס ומע"מ שתידרש החברה לשלם על ידי רשויות אגף המכס והמע"מ, אחסנה , עמלות שחרור, ביטוח וכדומה )"עלויות נוספות"(. בקשר עם שירותי ביצוא – הלקוח מתחייב לשאת בעלויות הנוספות הכרוכות בשירותי היצוא לרבות אך לא רק הפקת רשימון יצוא ותשלום מכס ותשלומי חובה אחרים במדינת היעד. הלקוח מתחייב אף לשאת בכל העלויות הנוספות במקרה בו ביצעה החברה משלוח גוביינא לבקשת הלקוח , והמשלוח נדחה על ידי הנמען.

תשלום בעבור עלויות נוספות יבוצע ע"י הלקוח במלואו בעת מסירת המשלוח. ביקש הלקוח להנהיג הסדר תשלומים באשראי עם החברה בין העלויות הנוספות במשלוחי יבוא , באמצעות סימון התיבה המיועדת לכך בהסכם ההצטרפות ,והחברה אישרה בקשה זו , יחול סעי ף 7 להלן.

החברה תשחרר עבור הלקוח את כל משלוחי היבוא המגיעים אליו מחו"ל ותשלם עבור הלקוח את כל העלויות הנוספות הכרוכות בשחרורם והשלמת העברתם לידי הלקוח. חשבונית מס בגין העלויות הנוספות תוגש ללקוח אחת לשבוע במועד שיקבע על ידי החברה. היה ועלויות נוספות הכרוכות בשחרור מטען בודד יעלו על 10,000 ₪ , או סכום אחר כפי שתעדכן החברה מעת לעת , תהא החברה רשאית לדרוש מהלקוח ביצוע העברה בנקאית לחשבונה של סכום העלויות הנוספות כאמור , ולעכב את ביצוע שחרור המטען על ידה עד קבלת אישור בדבר ביצוע ההעברה.
אחריות ושיפוי

אחריות החברה לפיצוי בגין נזק העלול להיגרם למשלוחים מוגבלת והינה כאמור בתנאי המשלוח המפורטים בשטר המטען. על השירותים תלות אמנות בינלאומית שעניינן תובלה ביו לאומית באוויר , אשר אומתו בדין הישראלי ושאר מסדירות , ובמקרים רבים מגבילות , את אחריות החברה לנזקים העלולים להיגרם במהלך מתן השירותים.

הלקוח יפצה ו/או ישפה את החברה עם דרישתה הראשונה , בכל סכום )לרבות הוצאות משפטיות( שיפסק נגדה ו/או נגד לוטרה בשל נזק ו/או הפסד שנגרמו לצד ג' ע"י משלוח שנשלח עבור הלקוח ו/או תחת מספר חשבון הלקוח, להוציא סכום שנפסק כתוצאה מאחריותן הישירה של החברה ו/או לוטרה.