מחירון משלוחים מארה"ב

* מחירון עלויות נוספות בתחתית הטבלה
* משלוחים מסחריים מתומחרים כמשלוח בשירות A או B בלבד

חישוב משקל נפחי הינו ביחס של 1:5

לדוגמה : מידות חיצוניות של חבילה : 20 ס"מ * 15 ס"מ * 25 ס"מ = 20 כפול 15 כפול 25 = 7500 חלקי 5000 = 1.5 ק"ג נפחי

המשקל לחיוב הינו עבור המשקל הגבוה מבין הנפחי והפיזי של החבילה .

משלוחים מעל 15 ק"ג : המחירים הינם מדלת לדלת – שירות בלדרות אינו כולל סבלות – כלומר : איסוף ופיזור יתבצעו בקומת הרחוב / בדלת הלקוח במידה ויש מעלית

1$ = 3.8 ש"ח

משקל
(ק"ג)
A
7 ימים מדלת השולח
B
7 ימים מהכתובת האישית
C
14 ימים מהכתובת האישית
0.5
49$
39$
37$
1
56$
44$
39$
1.5
62$
53$
45$
2
68$
57$
50$
2.5
74$
63$
54$
3
80$
67$
58$
3.5
85$
73$
61$
4
90$
72$
65$
4.5
95$
78$
68$
5
100$
82$
72$
5.5
105$
88$
76$
6
115$
92$
80$
6.5
120$
98$
86$
7
125$
102$
92$
7.5
130$
108$
96$
8
135$
113$
102$
8.5
140$
120$
120$
9
145$
126$
125$
9.5
150$
135$
133$
10
155$
140$
137$
11
160$
150$
147$
12
170$
160$
158$
13
180$
170$
168$
14
190$
180$
178$
15
200$
190$
188$
16
210$
200$
198$
17
220$
210$
209$
18
230$
220$
219$
19
240$
230$
227$
20
250$
240$
238$
21
260$
250$
248$
22
270$
260$
258$
23
280$
270$
268$
24
290$
280$
278$
25
300$
290$
288$
30
350$
340$
338$
35
400$
390$
388$
40
450$
440$
438$
45
500$
490$
488$
50
550$
540$
538$
55
600$
590$
588$

כל חצי קילו מעל 10 ק"ג=5$ (לכל אחד מהשירותים A B C)
תוקף המחירון: 31.12.2022

עלויות נוספות

*עלויות בשקלים לעסקים מחויבות בתוספת מע"מ
עלויות נוספות מחיר
איחוד חבילות – בארה"ב ללא עלות – חינם
קבלה וטיפול בחבילות – בארה"ב
39 ש"ח לחבילה
אריזה מחדש – בארה"ב
( לחבילות החל מ – 2 ק"ג )
 

עד 15 ק"ג = 35 ש"ח

מ-15 ק"ג = 45 ש"ח

 

ביטוח  

שווי סחורה קטן מ – 100$ = חינם

יבוא אישי:
שווי סחורה גדול מ – 100$ = 1.0% מסכום הסחורה וההובלה, מינימום 19$

יבוא מסחרי:
שווי סחורה גדול מ – 100$ = 1.0% מסכום הסחורה וההובלה, מינימום 19$

לטופס הפעלת הביטוח יש לשלוח בקשה לדוא"ל : info@lutrra.co.il

שחרור ממכס – בישראל   יבוא אישי:

שווי סחורה קטן מ – 75.00$ = ללא עלות נוספת
שווי סחורה גדול מ – 75.00$ = 95 ש"ח + 2.5 ש"ח לקילו (עלויות שדה תעופה)

יבוא מסחרי:

שווי סחורה קטן מ – 200$ = 95 ש"ח + מע"מ

שווי סחורה גדול מ – 200$ = 195 ש"ח + מע"מ

 

עלויות שדה תעופה    2.5 ש"ח לקילו כולל מע"מ
מסים מרוכזים (כוללים מע"מ, מכס ומס קנייה אם חלים)   תלוי במוצר –טבלת מסים מרוכזים – יבוא אישי מכס ישראל   ( נקבע ע"י אגף המכס ומע"מ )
אחסון חבילות בארה"ב
– 60 ימים חינם מתאריך הגעת החבילה למחסן
– 5 ימים חינם לאחר אריזת החבילות
 

24 ש"ח לחבילה לכל יום נוסף

24 ש"ח לחבילה לכל יום נוסף

 

רכשו עבורי – בארה"ב השירות אינו פעיל בשנת 2021 

10% משווי חשבונית מוצר סופית

מינימום 25 ש"ח

 

החזרת חבילה לשולח / משלוח פנים ארצי בארה"ב 45 ש"ח דמי טיפול + עלויות משלוח
נטישת חבילה – בארה"ב 45 ש"ח דמי טיפול
שינוי כתובת לפיזור המשלוח – בישראל  

לפני יציאת המשלוח = חינם

לאחר יציאת המשלוח = 65 ש"ח

 

אגרות מכס ( אגרת מחשב / אגרת בדיקות )  אגרת מחשב 36 ש"ח / אגרת בדיקות 41 ש"ח
בדיקה פיזית – בישראל  

250 ש"ח

 

בדיקת יס"מ – בישראל  

250 ש"ח

 

אישור משרד החקלאות – בישראל   250 ש"ח
אישור משרד הבריאות – בישראל  

250 ש"ח

 

אישור משרד התקשורת – בישראל  

250 ש"ח

 

אישורים מיוחדים אחרים- בישראל  

250 ש"ח

 

העברת ניירת לעמיל מכס אחר – בישראל  

210 ש"ח

 

חבילה במידות חריגות ( מעל 120 ס"מ )  

250 ש"ח